Praktiske eksempler

Eksempel nr. 1  Lille byggesag

        -     Vedligeholdelse
        -     Der skal udskiftes vinduer i bygning 3, som er i et plan
        -     Der er en tømrereprenør med 2 ansatte.
        -     Arbejdet tager 7 arbejdsdagedage alt incl.
                                                                                                    Se procedure Klik her

Eksempel nr. 2  Lille byggesag (bilag 1)

        -     Vedligeholdelse
        -     Der skal udskiftes en gammel olieudskiller med en ny olieudskiller
        -     Der er en jordentreprenør med 2 ansatte
        -     Der er Flyvestationens egen slamsuger med en ansat
        -     Arbejdet tager 3 arbejdsdage alt incl.
                                                                                                    Se procedure Klik her

Eksempel nr. 3  Mellemstor byggesag

        -     Vedligeholdelse
        -     Der skal udskiftes tag på bygning 466 den gamle afdeling.
        -     Der er en tømrerentreprenør med 4 ansatte
        -     Der er en Blikkenslager med 1 ansat
        -     Der er tagdækker med 2 ansatte
        -     Arbejdet tager 15 arbejdsdage alt incl.
                                                                                                    Se procedure Klik her

Eksempel nr. 4  Stor byggesag

        -     Bygge anlægssag
        -     Der opføres en ny belægningsbygning.
        -     Der er en tømrerentreprenør med 4 ansatte
        -     Der er en jord/murerentreprenør med 6 ansatte
        -     Der er en vvs-entreprenør med 4 ansatte
        -     Der er en ventilationsentreprenør med 2 ansatte
        -     Der er en malerentreprenør med 2 ansatte
        -     Der er en Blikentreprenør med 2 ansatte
        -     Der er en Elementmontør med 3 ansatte
        -     Der er en Rådgiver/fagtilsyn med 1 ansat
        -     Arbejdet tager 4 mdr. alt incl.
        -     Der forudsættes således, at der er perioder,
               hvor der er mere end 10 personer på pladsen
                                                                                                    Se procedure Klik her