SIKKERHEDSGRUPPEN / SIKKERHEDSMØDER

Sikkerhedsgruppen
        -     For hver arbejdsgiver skal der være en sikkerhedsgruppe når 5 elle flere ansatte er på
                          arbejdsstedet i mere end 14 dage, herunder også underentreprenører.
                          Sikkerhedsgruppen består af en arbejdsleder og en sikkerhedsrepræsentant,
                          som er valgt  af de ansatte.
        -     Andre aktive virksomheder/underentreprenør: under 5 ansatte, under 14 dage.
                           Sikkerhedsgruppen består af en arbejdsleder og en ansat.
        -     Sikkerhedsgruppen skal arbejde for at løse afdelingens eller arbejdsområdets problemer,
                           herunder løbende iagttage sikkerheden og sundheden for at forhindre, at problemerne opstår.
        -     Ved større virksomheder kan der være flere sikkerhedsgrupper, som sammen udgør et
                          sikkerhedsudvalg.
        -     Sikkerhedsgruppen/udvalg skal deltage i sikkerhedsmøder.

Sikkerhedsmøder:
        -     Bygherren skal afholde sikkerhedsmøder mindst hver 14. dag, når to eller flere arbejdsgivere
                         samtidig på samme arbejdsplads beskæftiger mere end 10 personer.
        -     Alle krævede sikkerhedsgrupper skal være repræsenteret. I de tilfælde der ikke er krav om
                         sikkerhedsgruppe, skal arbejdsgiveren være repræsenteret.
        -     Sikkerhedsmødet ledes af AMK (B)
        -     På sikkerhedsmødet koordineres arbejdsgange med henblik på varetagelse af optimal sikkerhed,
                        samt vurdere om Plan for Sikkerheds og Sundhed er fyldestgørende.