PROJRKTLEDEREN / BYGGELEDEREN

Projektlederen er ansvarlig for:

        -     at kortlægge byggesagens arbejdsmiljømæssige risici
        -     evt. at udarbejde og følge op på "Plan for Sikkerhed og Sundhed"
        -     at gennemføre sikkerhedsmøder
        -     at koordinere sikkerhedsarbejdet på byggepladsen i et samarbejde med bygherrens koordinator
        -     at virksomhedens generelle vejledninger bliver tilpasset de aktuelle forhold på arbejdspladsen,
                       og at disse samt øvrige instrukser fra virksimhedens ledelse og sikkerhedsudvalg bliver fulgt.