DE PROJEKTERENDE / BYGHERRERÅDGIVEREN

Projekterendes og rådgiveres pligter:

        -     sikre at arbejdsmiljøloven kan overholdes
        -     sørge for et egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes
        -     substituere stoffer og materialer
        -     rådgive om forundersøgelser
        -     angive særlige risici
        -     oplyse bygherren om dennes forpligtelser
        -     angive rækkefølge af arbejderne eller arbejdsfaserne
        -     beskrive sikkerhed og sundhed ved drift og vedligeholdelse