SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSER

Denne side har til formål, at give et overblik over, hvem og hvad, der er medvirkende til sikkerhed
på en byggeplads.

     Mange faktorer er medvirkende:

     -     Lovgivningen     -     Tilhørende bekendtgørelser     -      AT- og BAR vejledninger

     -     Byggeriets art og størrelse

     -     Bygherren

     -     Projektlederen / Byggelederen

     -     De projekterende / Bygherrerådgiveren

     -     AMK Koordinatoren

     -     Arbejdsgiveren / Entreprenøren

     -     De ansatte/ håndværkerne

     -     Arbejdslederen      

     -     Sikkerhedsgruppen