FORKORTELSER

ABG:  Arbejdsgiver

ABL:  Arbejdsbetinget lidelse (erhvervssygdom)

AL:   Arbejdsleder

AM:  Arbejdsmiljø

AMK (P)  Arbejdsmiljøkoordinator, projektering

AMK (B)  Arbejdsmiljøkoordinator, udførelsen

AMPO:  Arbejdsmiljøpolitik

ANS:  Ansatte

AML:  Arbejdsmiljølov

APB:  Arbejdspladsbrugsanvisning

APV:  Arbejdspladsvurdering

ARB:  Arbejdsbeskrivelse

ATV:  AT-Vejledning

AT:  Arbejdstilsynet

AU: Arbejdsulykke

 

BA:  Bygge og anlæg

BAR: Branchearbejdsmiljø

BAR-BA Branchearbejdsmiljø for Bygge/Anlæg

BHR:  Bygherrerådgiver

BK:  Bekendtgørelse

BP:  Byggeplads

BSB:  Byggesagsbeskrivelse

BYG:  Bygherre

EGA:  Ensidigt gentaget arbejde

FE:  Fagentreprise

HE: Hovedentreprise

HSIU:  Hovedsikkerhedsudvalg

 

LEV:  Leverandør

P+R:  Projekterende og rådgiver

PSS:  Plan for sikkerhed og sundhed

PV:  Personlige værnemidler

RIVU:  Risikovurdering

SI:  Sikkerhed

SIF:  Sikkerhedsforanstaltning

SIG:  Sikkerhedsgruppe

SIK: Sikkerhedskoordinator

SIL:  Sikkerhedsleder

SIM:  Sikkerhedsmøde

SIO:  Sikkerhedsorganisation

SIR: Sikkerhedsrepræsentant

SISU: Sikkerhed og sundhed

SIU:  Sikkerhedsudvalg

TE:  Totalentreprise