BYGHERREN

Bygherren er den juridiske person, der bestiller og betaler for et bygværk og træffer valg vedrørende
byggeprocessen og det færdige bygværk.
En fagentreprenør kan f. eks. betragte en totalentreprenør som bygherre.

Bygherren har fire overordnede forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen.
Det er således hans pligt:

        -     at afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne
        -     at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for byggepladsens indretning og drift.
        -     at koordinere sikkerhedsarbejdet på bygge-/anlægspladsen
        -     at anmelde byggepladsen til arbejdstilsynet.

        -     Se Bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008