ARBEJDSLEDEREN

Arbejdslederen er ansvarlig for:

        -     at der oprettes sikkerhedsgruppe på arbejdspladsen
        -     at deltage i samarbejde om sikkerhed og sundhed med de øvrige virksomheder i
                      arbejdspladsens sikkerhedsorganisation
        -     at deltagerne i virksomhedens sikkerhedsorganisation på pladsen gives den fornødne
                      tid og uddannelse til at varetage deres opgaver
        -     at et indkøb og metodevalg tilgodeser et godt arbejdsmiljø
        -     at tekniske hjælpemidler vedligeholdes
        -     at påse at givne foranstaltninger virker
        -     at sørge for at afværge fare
        -     at viderebringe arbejdsgiverens pligter omkring oplæring og instruks.