ANSATTE / HÅNDVÆRKERNE

De ansatte har pligt til:

        -     at medvirke til at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
                        inden for deres arbejdsområde
        -     at sikkerhedsforanstaltningerne virker efter hensigten f. eks. ved at bruge de personlige
                        værnemidler man har fået udleveret
        -     at melde fejl og mangler, som de ikke selv kan rette, videre til sikkerhedsgruppe,
                        arbejdslederen og arbejdsgiveren