AMK - Arbejds Miljø Koordinatoren

Hvor byggesagen kræver det - udnævnes en fornøden uddannet AMK koordinator. Der udnævnes en AMK
i både projektfasen og i anlægsfasen, hhv. AMK (P) og AMK (B) Krav til uddannelse se skema nedenfor.

Koordinatorens opgaver:

                -     AMK (P) skal medvirke ved projektering i samarbejde med projekterende, rådgivere
                              og bygherre.
                -     AMK (P) / (B) skal - inden byggepladsen etableres - bistå bygherren i udarbejdelse af "Plan
                              for Sikkerhed og Sundhed" PSS, samt sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne.
                -     AMK (B) skal - i byggefasen - koordinere arbejdsgiverens foranstaltninger i fællesområderne,
                              Samt bistå bygherren ved revision og vedligeholdelse af  PSS.

Ovennævnte opgaver kan fordeles på flere personer.

Krav til Koordinatorens kvalifikationer

Byggepladsens
størrelse
Antal
beskæftigede
Koordinatorens
kvalifikationer
Små pladser 1-4 Sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet,
Herunder kendskab til byggeriets aktører
Mellemstore pladser 5-10 Som ved små pladser samt have den fornøden viden om sik-
kerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for bygge- og
anlægsområdet
Store pladser 11- og flere Som ved små og mellemstore pladser samt praktisk erfaring i
ledelse af bygge- og anlægsarbejde.
Have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer
af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og
anlægsområdet