BYGGERIETS ART OG STØRRELSE     

Ved bygge og anlægsarbejder forstås arbejder i forbindelse med:

        -     at bygninger og konstruktioner opføres og ændres, herunder montagearbejder
        -     at veje, tunneler, broer, havne o.l. anlæg opføres og ændres
        -     at grave- og jordarbejde udføres i forbindelse med ovennævnte
        -     at der udføres rør og kabellægning
        -     at der udføres byfornyelse- og saneringsarbejder
        -     at der udføres reparations- og vedligeholdelse af ovennævnte
        -     at ovennævnte eller dele heraf nedbrydes eller demonteres.

En byggesag kan variere i størrelse lige fra den mindste, hvor der er en arbejdsgiver og en ansat,
til kæmpe byggepladser, hvor der er flere arbejdsgivere og ansatte.
Men uanset hvor lille byggesagen er, er den omfattet af loven om arbejdsmiljø med tilhørende rettelser.

                -     Se LBK nr. 268 af 18.03.2005 §2.