BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDETS BAR-VEJLEDNINGER     

BAR-WEB.dk

Bygge og Anlæg

Planlægning
                                                PPS Plan for sikkerhed og sundhed    Indretning af byggepladsen   
                                                Arbejde i højden     Vej- og gravearbejde    Renovering / Nedrivning   
                                                Ild, el og svejsning    Personlig sikkerhed
Kran og stilladsarbejde  
                                                Kraner   Stiger    Stilledser og personløftere  Planlægning   Personlig sikkerhed
Maskiner værktøj  
                                     
Maskiner    Motordrevet håndværktøj  Damp, trykluft og trykflasker
                                               Støj og vibrationer  
  Planlægning   Personlig sikkerhed
Løft/arbejdsstillenger 
                                     
At løfte og bære  Belastende arbejdsstillinger  Ensidigt og tungt arbejde 
                                                Planlægning
Kemi/støv    
                                     
De farlige stoffer  APV og mærkning  Brugsanvisninger  Støv   Planlægning 
                                                Personlig sikkerhed
Trivsel    
                                                Trivsel og samarbejde     Samarbejde og trivsel på www.trivsel.bar-ba.dk
Sikkerhedsarbejdet     
                                                Sikkerhedsorganisationen     Små virksomheder     Arbejdspladsvurdering 
                                                Screening   Arbejdsskader   Pligter og ansvar