SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSER

Denne side er udarbejdet i forbindelse med en opgave på et sikkerhedskoordinatorkursus,
og indholdet kan derfor være behæftet med fejl, hvorfor oplysningerne ikke må anvendes i
den virkelige byggeproces.

Siden er udarbejdet i uge 51, 2009 af 
Poul R. Jeppesen og Christian Ramsgaard FBE-BSCMJ

Side har til formål, at give et overblik over, hvem og hvad, der er medvirkende til sikkerhed
på en byggeplads.

Mange faktorer er medvirkende til et godt arbejdsmiljø.

Klik på "medvirkende" i menuen og gå på opdagelse.